Despre noi

Înfiintata în 2006, GEBO CONSTRUCT este o firma cu capital privat, integral românesc ce isi desfasoara activitatea în domeniul constructiilor civile, industriale, hidrotehnice.

 • Lucrari de canalizare
 • Lucrari instalatii alimentare cu apa
 • Constructii hidrotehnice
 • Lucrari de constructii a cladirilor
 • Lucrari de constructii a drumurilor
 • Lucrari de pregatire a terenului
 • Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 • Consolidări, excavatii, decopertări, săpături, fundatii
 • Lucrari de demolare a constructiilor

Investim constant în dezvoltarea noastră și în dotarea cu cele mai noi utilaje necesare unui domeniu atât de vast precum cel al construcțiilor. Astfel, în prezent, deținem o bază materială ce ne permite executarea de lucrări de construcții civile și industriale dintre cele mai complexe.

Societatea si-a început activitatea cu lucrari de mai mica amploare, dar care prin calitatea executiei si seriozitatea cu care au fost abordate au adus capitalul de încredere care sa o recomande pentru noi colaborari.

Capacitatea organizatiei de a se adapta cu rapiditate cerintelor în continua schimbare ale clientilor si, în general, ale pietei serviciilor din domeniul constructiilor, a dat posibilitatea contractarii de lucrari care au presupus un grad sporit de dificultate sau care au presupus utilizarea de materiale si tehnologii noi.

In derularea tuturor proiectelor compania are ca obiectiv principal asigurarea unui standard inalt al calitatii si respectarea termenelor de finalizare ale lucrarilor.

O garantie în plus a seriozitatii si nivelului înalt de competenta a firmei o reprezinta faptul ca GEBO CONSTRUCT a implementat si mentine în prezent:

 • un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele ISO 9001:2015
 • un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu cerintele ISO 14001:2015
 • Sistem de Management conform cerințelor standardului internațional ISO 45001:2018

Activitatea S.C. GEBO CONSTRUCT SRL se desfasoara în conditiile unei permanente preocupari pentru protectia mediului înconjurator si mai ales pentru a asigura siguranta deplina a oamenilor în actiunile acestora.