Foraje orizontale

Executam forare orizontală dirijată pentru subtraversări fără săpătură deschisă. Pot fi folosite pentru pozarea țevilor de apa, gaz sau canalizare, cât și a cablurilor electrice.