Rețele de apă

Firma noastră are experiență în construirea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa.

Cu utilajele proprii executăm lucrări de calitate la termenul asumat:

  • conducte de aducțiune / distribuție;
  • bransamente de apa in retele publice de distributie sau retele interioare ale cladirilor
  • stații de pompare apă potabilă
  • lucrari de excavare si consolidare ale traseelor de alimentare cu apa; racordare la reteaua publica de apa.
  • cămine de vane, cămine de apometru din PE, PVC etc.